Sign Systems Studies

Volume 30, Issue 2, 2002

Linnar Priimägi
Page 741

Puhtvisuaalne metafoorsus
Juri Lotmani retoorikakontseptsioon kujutavkunstis. Kokkuvõte