PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 30, Issue 1, 2002

Abir U. Igamberdiev
Pages 281-282

Bioloogiline evolutsioon — semiootiliselt piiratud keerukuse kasv. Kokkuvõte