PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 30, Issue 1, 2002

Tom Ziemke
Page 111

Tähenduse epigeneesist robotitel ja organismidel
kas inimsarnasel robotil võiks areneda inim(sarnane)-omailm? Kokkuvõte

Usage and Metrics
PDC