Sign Systems Studies

Volume 29, Issue 2, 2001

Maria-Kristiina Lotman
Pages 560-561

Antiikvärsi prosoodiaja värsisüsteemid. Kokkuvõte