Sign Systems Studies

Volume 29, Issue 2, 2001

Ivan Mladenov
Page 461

Piiritu semioosis ja heteroglossia (C. S. Peirce ja M. M. Bahtin). Kokkuvõte