Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Kalevi Kull
Page 350

Sissejuhatus fültosemiootikasse
semiootiline botaanika ja vegetatiivsed märgisüsteemid. Kokkuvõte