Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Dagmar Schmauks
Page 325

Plüüškarud, tarnagotchi, transgeensed hiired
tehisloomade semiootiline tülpoloogia. Kokkuvõte