Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Roland Posner
Page 308

Semiooti line saastarnine
mõtisklus märkide ökoloogiast. Kokkuvõte