Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Linnart Mäll
Pages 288-289

Humanistlike baastekstide kontseptsioonist. Kokkuvõte