PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Marcel Danesi
Page 115

Vico ja Lolman
semiootika kui "kujutlusteadus". Kokkuvote

Usage and Metrics
PDC