Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Jaakko Hintikka
Page 72

Keel kui "looduse peegel". Kokkuvõte