Roczniki Filozoficzne

Volume 71, Issue 4, 2023

Stanisław RuczajOrcid-ID
Pages 131-147

Nic nadzwyczajnego. Wielki fakt wiary i jego naturalistyczne wyjaśnienie

W swojej książce Między ukryciem a jawnością (2023) profesor Jacek Wojtysiak utrzymuje, że przy założeniu ateistycznego naturalizmu nie da się przekonująco wyjaśnić „wielkiego faktu wiary”, to jest zjawiska historycznej trwałości i powszechności przekonania o istnieniu Boga. W tym artykule polemizuję z tą tezą. Odwołując się do wybranych koncepcji z zakresu religioznawstwa kognitywnego, naszkicowuję naturalistyczne wyjaśnienie powstawania wierzeń religijnych.