PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 68, Issue 1, 2020

Marek Lechniak
Pages 99-120

Kilka uwag o logice przekonań religijnych

Artykuł jest poświęcony analizie pojęcia przekonania religijnego przeprowadzonej w świetle logiki. Porównane zostanie pojęcie przekonania religijnego z pojęciem przekonania naukowego, następnie analiza Bocheńskiego koncepcji racjonalności przekonań religijnych (i ich uprawomocnienia) oraz ujęcia Tomasza z Akwinu pojęcia wiary w świetle logiki współczesnej.