PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 53, Issue 2, 2005

Jacek Wojtysiak
Pages 309-327

Ontologiczne założenia korespondencyjnej koncepcji prawdy