PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 53, Issue 2, 2005

John R. Searle, Agnieszka Lekka-Kowalik
Pages 5-17

O niektórych słabościach tradycyjnej koncepcji racjonalności