PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 52, Issue 1, 2004

Zygmunt Hajduk
Pages 93-111

Inferencyjna funkcja konstruktów teoretycznych w nauce

Usage and Metrics
PDC