PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 50, Issue 3, 2002

Agnieszka Kijewska
Pages 53-67

Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej
geneza świata w ujęciach Księgi Pisma i Księgi Natury