Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Tadeusz Szubka
Pages 299-313

Prawda minimalna a realizm metafizyczny