Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Katarzyna Olbrycht
Pages 229-236

Wychowanie religijne w świetle myśli Karola Wojtyły