Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Henryk Kiereś
Pages 169-177

Problem definicji sztuki