Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Marian Jaworski
Pages 161-167

Religia a filozofia. Przyczynek do problematyki źrodła religii