Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Włodzimierz Dłubacz
Pages 103-114

Platona krytyka ateizmu