Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Bronisław Dembowski
Pages 91-101

Wyzwania i pokusy ateizmu. Rozważania filozoficzno-pastoralne