Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Mieczysław Gogacz
Pages 33-35

Glosa do tematu religii
Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej z gratulacjami na dzień jubileuszu