Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Mieczysław A. Krąpiec
Pages 5-11

Religia w Zofii Józefy Zdybickiej filozoficznym wyjaśniani