PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 29, Issue 4, 1981

Psychologia

Zdzisław Chlewiński
Pages 61-73

Grupowe i indywidualne decyzje w sytuacjach zadaniowych— aspiracje i osiągnięcia