PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 28, Issue 4, 1980

Psychologia

Adam Biela, Zdzisław Chlewlnski, Antoni Michałek
Pages 161-172

Chlewiński , Antoni Mi chał ek, Potrzeby psychiczne gornikow
Wyniki wstępnych badań psychologicznych