PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 28, Issue 1, 1980

Metafizyka Logika, Historia Filozofii

Roman Darowski
Pages 167-181

Hieronim Stefanowski SJ (1568-1606) — profesor filozofii w Poznaniu i Wilnie

Usage and Metrics
PDC