PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 27, Issue 1, 1979

Metafizyka, Logika, Historia, Filozofii

Mieczysław Gogaćz
Pages 113-120

Filozofia jako wyrażone rozumienie realności

Usage and Metrics
PDC