PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 20, Issue 3, 1972

Krystyna Szpanbruker
Pages 167-176

Wpływ jonow metali ciężkich i światła na rośliny zielone
Działanie chlorku rtęci na świetle i w ciemności na morfologię i rozmiary chloroplastow rzęsy Lemna perpusilla Torrey

Usage and Metrics
PDC