Roczniki Filozoficzne

Volume 19, Issue 3, 1971

Franciszek Jakóbczyk
Pages 127-144

O liczbach spełniających konigruencję (a) x2—k x = 0 (mod. 10n)