PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 19, Issue 3, 1971

Mieczysław Liubański
Pages 77-90

Arystoteleisowskie i bolzanowskie pojęcie niesfcończomoiści