PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 19, Issue 2, 1971

Halina Wistuba
Pages 125-132

Działanie kulturotworcze w relacji do podłoża zdeterminowanego koniecznościowo według filozofii św. Tomasza z Akwinu