Roczniki Filozoficzne

Volume 19, Issue 1, 1971

Stanisław Ziemiański
Pages 149-152

Poznanie naukowe u Arystotelesa. Niektóre poglądy teoretyczne