PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 18, Issue 4, 1970

Janusz Kostrzewski
Pages 55-81

Dynamika indywidualnego rozwoju intelektualnego w zespole L. Downa z uwzględnieniem rozwoju jednostek z pełną i niepełną trisomią chromosomu z grupy G