Roczniki Filozoficzne

Volume 18, Issue 4, 1970

Władysław Prężyna
Pages 19-34

Intensywność postawy religijnej a filozofia życia w świetle badań kwestionariuszem Ch. Morrisa „Drogi Życia”