PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 16, Issue 4, 1968

Jerzy Strojnowski
Pages 147-149

Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Wprowadzenie do neuropsychologii