Roczniki Filozoficzne

Volume 16, Issue 3, 1968

Pages 149-150

Images from "Zaburzenia pola biologicznego jako przyczyna narośli rakowatej na drzewach"