PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 13, Issue 3, 1965

Kazimierz Kłósak
Pages 5-30

Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastykow polskich