PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 13, Issue 2, 1965

Bernard W. Skrzydlewski
Pages 51-81

Przykład argumentacji św. Tomasza z Akwinu w dziedzinie etyki szczegołowej
argumentacja przeciw pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pożyczi

Usage and Metrics
PDC