PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 11, Issue 3, 1963

Iwo Kołodziejczyk
Pages 65-80

Matematyczny dowód na istnienie Boga w Philosophia mathematica Erharda Weigla