PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 10, Issue 1, 1962

Bohdan Bejze
Pages 105-118

Analogia proporcjonalności i jej odmiany
Z zagadnie· metafizycznej teorii analogii

Usage and Metrics
PDC