Roczniki Filozoficzne

Volume 9, Issue 3, 1961

Witold Mabciszewski
Pages 97-107

O zależności stopnia konfirmacji od stopnia eksplikacji