Roczniki Filozoficzne

Volume 9, Issue 1, 1961

Tadeusz Kwiatkowski
Pages 133-136

Prawo tożsamości u Arystotelesa