Roczniki Filozoficzne

Volume 9, Issue 1, 1961

Stanisław Adamczyk
Pages 101-117

Udział stworzenia w powstawaniu naturalnym istnienia substancjalnego