Roczniki Filozoficzne

Volume 9, Issue 1, 1961

Antoni Stępień
Pages 85-99

Metafizyka a ontologia