Roczniki Filozoficzne

Volume 8, Issue 1, 1960

Mieczysław Gogacz
Pages 161-171

Czy według Henryka z Gandawy jest możliwe poznanie czystej prawdy bez pomocy oświecenia