Roczniki Filozoficzne

Volume 8, Issue 1, 1960

Marian Jaworski
Pages 89-124

Poznanie symboliczne Boga u Romano Guardiniego