PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 2/3, 1949/1950

St. K.
Pages 459-460

Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej

Usage and Metrics
PDC