Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

St. Kamiński
Pages 310-311

Teoria Absolutu—Metafizyka jako nauka ścisła